Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi

 

İletişim hedeflerinin belirlenmesi, meslek yüksekokulunu bu hedeflere taşıyacak stratejilerin formüle edilmesi ve bu stratejilere uygun halkla ilişkiler etkinliklerini içeren bütünleşik iletişim programının geliştirilerek uygulanması sürecini yönetmektedir.


Avrupa Meslek Yüksekokulu’nun dış dünyaya açılan yüzü olarak, kurumun doğru tanıtılmasına, hedef kitle üzerinde olumlu imaj oluşturulmasına, tercih edilirliğinin artırılmasına ilişkin çalışmalar yürütür.


Meslek Yüksekokulunu tanıtıcı katalog, kitap, broşür, bülten ve dergi gibi süreli ve süresiz yayınların çıkartılması için gerekli çalışmaları yapmak, basımını ve dağıtımını sağlamak. 
Resmi tören ve toplantıların organizasyonunu gerçekleştirmek.


Halkla ilişkilerle ilgili olarak; Meslek Yüksekokulu bünyesinde gerçekleştirilmek istenen tüm konferans, panel, sempozyum, gezi vb. faaliyetlerin ve toplantıların organizasyonunu yapmak. Bu konuda Meslek Yüksekokulunun bütün birimleri ile işbirliği yaparak bu faaliyetlerin bir program dâhilinde gerçekleştirilmesini ve duyurulmasını sağlamak.


Kurum içinde tüm öğrenciler ile akademik ve idari personel ve kurum dışında ise gelecekteki öğrenciler ve aileleri, tüm öğretim kurumları, üniversiteye giriş sınavı için öğrenci hazırlayan dershaneler, gençlik örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, tüm Türkiye ve diğer ülkelerdeki üniversite duyarlısı kesimler; medya kuruluşları Halkla İlişkiler ve Tanıtım Biriminin hedef kitlesi ve ilgi alanıdır.


Avrupa Meslek Yüksekokulu’na olumlu katkı sunacak kişi ve kuruluşlarla karşılıklı anlayış ve güven çerçevesinde ilişkilerin yürütülmesi, gerekli çalışmalarda destek alınması ve destek verilmesi için sıcak ilişkilerin kurulmasını, devam ettirilmesini sağlar. 

Ahmet Haşim Sokak No:5/1 Kazlıçeşme Zeytinburnu / İstanbul / Türkiye