İdari ve Teknik İşler Müdürlüğü

İdari Birimler

 

İdari İşler Birimi, Avrupa Meslek Yüksekokulu'nun misyonu, vizyonu ve kalite standartlarına uygun olarak tüm yüksekokulu ilgilendiren hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi, mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması için kendisine bağlı faaliyetlerinden sorumludur.  

Bu faaliyetler; bina ve tesislerin güvenliği ile yangına karşı alınacak önlemler, her türlü bakım - onarım hizmetleri (aydınlatma, asansör, telefon, su tesisatı, cam vs.), genel temizlik hizmetleri, ısıtma-havalandırma hizmetleri, araçlar ve otoparklar, çevre düzeni, teksir ve fotokopi hizmetleridir.

Avrupa Meslek Yüksekokulu İdari İşler Birimi, mevcut personeli ile sorumlu olduğu alanlarda, hizmetlerin sürekliliği için hızlı, pratik, etkin ve etkili çözüm üreten bir birim olmayı amaç edinmiştir. 

Ahmet Haşim Sokak No:5/1 Kazlıçeşme Zeytinburnu / İstanbul / Türkiye