Vize Pogramı

Vize Pogramı

8.11.2017 - 09:10

Etkinlik Galerisi

Çocuk Gelişimi Programının Röp ...

Sergi

Toplumsal Yaşamda Kadın ve Kad ...

Konferans

Örnekler Flört Şiddeti ve Yasa ...

Konferans

Eskişehir Gezisi ...

Gezi

Akademik Takvim

 

Aday Öğrenci Formu ile Bilgi Alabilirsiniz.

Kent State Üniversitesi

Avrupa Meslek Yüksekokulu ABD’de kurulu Kent State Üniversitesi’yle çok yönlü işbirliği çalışmaları yürütmektedir. İkili işbirliği protokolü çerçevesinde Avrupa Meslek yüksekokulu öğrencilerine Kent State Üniversitesi’nde uygun şartlarda staj ve lisans tamamlama imkânları sunulmaktadır. Yükskokulumuzda 2 yıllık önlisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz dilerlerse Kent State Üniversitesinde lisans tamamlama programlarından kendilerine uygun olanlara kayıt olabilirler.

ABD Kent State Üniversitesi akademisyenleri yılın çeşitli zamanlarında yüksekokulumuzda ders, söyleşi ve sempozyumlar düzenleyerek, öğrencilerimizin çeşitli branşlardaki uygulama ve prosedürlerin ABD eğitimi perspektifinden de bakmalarınısağlamaktadırlar.

Okulumuz, küresel çağda bir ülkenin kendi istihdam ihtiyaçlarına göre eğitim tasarlamasının yanında, uluslararası işgücü dolaşım piyasasına iyi yabancı dil bilen, teknoloji okuryazarı, özgüven ve iletişim becerilerine sahip kısaca rekabet ve işbirliği yetenekleriyle donatılmış bireyleri dünya piyasasına yetiştirmek ve arz etmek hedefiyle faaliyetlerini sürdürmektedir

Programın amacı :Ağız ve diş sağlığı teknikeri hasta muayenesinde diş hekimine yardımcı olan, tedavi malzemelerinin hazırlanması ve kullanıma hazır halde tutulmasını sağlayan sağlık teknikeridir. Diş hekimi için çalışma ortamını hazırlar, hastayı kabul eder ve tedavisi sırasında hekime ve hastaya yardımcı olur.

Ağız ve Diş Sağlığı Programının eğitim süresi 2 yıldır ve eğitim dili Türkçe’dir. Programın puan türü YGS-2’dir.

Kariyer Olanakları: Bu bölümden mezun olanlar diş laboratuvarlarında, diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde ve diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilirler. Bu bölümden mezun olanlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde veya kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

 • Sağlık İdaresi
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Sağlık Kurumları Yöneticiliği
 • Sağlık Yönetimi

2017 Ders Planı için tıklayınız

2015 Ders Planı ve İçerikleri için tıklayınız

Programın Amacı :

Ameliyathane Hizmetleri programında; ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasını ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayabilecek, bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alabilecek, cerrahi ameliyat sırasında asiste edebilecek, ameliyathane, cerrahi yoğun bakım merkezi ve sterilizasyon ünitelerinde ihtiyaç duyulan yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirilmektedir.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması ve “Ameliyathane Teknikeri” unvanı verilir. Ameliyathane Hizmetleri Programının eğitim süresi 2 yıldır ve eğitim dili Türkçe’dir. Programın puan türü YGS-2’dir.

Kariyer Olanakları: Ülkemizde her geçen yıl sayısı artan sağlık kurumları hem yurt içindeki hem de yurt dışından gelen hastalara hizmet vermektedir. Türkiye’nin sağlık turizmi alanında öne çıkan ülkelerden biri haline gelmesiyle, yeni açılan sağlık kurumlarında çalışacak, donanımlı meslek elemanlarına duyulan ihtiyaç da giderek artmıştır.

Programdan mezun olanlar, kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan ameliyathanelerde çalışabilirler.

 

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

•          -Hemşirelik

•          -Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

•          -Acil Yardım ve Afet Yönetimi

 

2017 Ders Planı için tıklayınız

2015 Ders Planı ve İçerikleri için tıklayınız

Programın Amacı: Anestezi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin donanımlı bir şekilde yetiştirilmesidir.  İki yıllık eğitim süresince öğrencilere anestezi ve yoğun bakım uygulamaların teorik bilgi ve uygulama dağarcığını oluşturmak ve geliştirmek, anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilmesi, resüsitasyon konusunda deneyim kazandırılması amaçlanmıştır.

Anestezi Programının eğitim süresi 2 yıldır ve eğitim dili Türkçe’dir. Programın puan türü YGS-2’dir.

Kariyer Olanakları: Programdan mezun olanlar, başta  Türkiye’deki kamu ve özel hastaneleri olmak üzere, klinik, poliklinik, tıp merkezleri ve cerrahi müdahale iznine sahip her sağlık kuruluşunda istihdam edilebilirler. Anestezi bölümü, hastalarda ağrı yönetimini ve resüsitasyonu sağladıkları için acil müdahale gerekliliği yüksek bir bölümümdür. Bu yüzden uzman anestezi doktorlarına acil müdahalelerde yardımcı olabilecek kalifiye eleman ihtiyacı yüksektir. 

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

•          -Hemşirelik

•          -Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

•          -Acil Yardım ve Afet Yönetimi

 

2017 Ders Planı için tıklayınız

2015 Ders Planı ve İçerikleri için tıklayınız

Programın amacı; okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim kurumlarında çalışacak destek insan gücü yetiştirmektir. Öğrenciler çocuk gelişimi, özel egitim, program geliştirme, yetişkin psikolojisi, iletişim, sanat ve yaratıcılık alanlarında teori ve uygulamanın iç içe olduğu bir eğitim anlayışı ile yetiştirilir. Başta Avrupa Eğitim Grubu Okulları olmak üzere İstanbul’un en seçkin okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında staj ve uygulama imkanı sunulur. Çocuk Gelişimi Programının eğitim süresi 2 yıldır ve eğitim dili Türkçe’dir. 

Kariyer Olanakları: Bu programdan mezun olan öğrenciler okul öncesi eğitim krumlarında, çocuk yuvalarında, kreşlerde, özel eğitim kurumlarında iş imkanları bulmaktadır.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

 • Anaokulu Öğretmenliği
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği
 • Okul Öncesi Öğretmenliği

2017 Ders Planı için tıklayınız

2015 Ders Planı ve İçerikleri için tıklayınız

Programın amacı; Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması, diyaliz makinesinin bakımının yapılmasının yanısıra hasta ve yakınlarının diyaliz tedavisi konusunda bilgilendirilmesi aşamalarında diyaliz ünitelerinde çalışacak sağlık teknikeri yetiştirmektir.

 Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması ve “Diyaliz Teknikeri” unvanı verilir. Diyaliz Programının eğitim süresi 2 yıldır ve eğitim dili Türkçe’dir.

Kariyer Olanakları: Mezun öğrenciler, tüm resmi ve özel hastanelerin diyaliz birimlerinde görev alabilirler. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda, devlet ve sosyal sigorta hastaneleri, üniversite hastanelerinde, diyaliz teknikerlerine ihtiyaç duyulmakta, ayrıca kamu kurumları dışında özel hastane ve poliklinikler bu program mezunları için önemli bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır. 

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

•          -Hemşirelik

•          -Hemşirelik Sağlık Hizmetleri

 

2017 Ders Planı için tıklayınız

2015 Ders Planı ve İçerikleri için tıklayınız

Programın Amacı : Fizyoterapi programının vizyonu sağlık sektörü alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek, ve bu vizyon doğrultusunda sağlık sektörü hizmetlerinin, özellikle de fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır. Programımızın hedefi sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır. Fizyoterapi Programının eğitim süresi 2 yıldır ve eğitim dili Türkçe’dir. 

Kariyer Olanakları: Programdan mezun olanlar, başta KKTC ve Türkiye’de sağlık sektöründe idari; resmi ve özel hastaneler, sağlık kuruluşları, belediye sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, sosyal güvenlik kurumları, yaşlı bakımevleri, özel eğitim merkezleri endüstri alanları, spor kulüpleri, huzur evleri, mesleki rehabilitasyon merkezleri, kaplıca merkezleri, termal oteller, engelli merkezleri, spor merkezleri ve travma merkezlerinde çalışabilmektedirler. 

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

•          Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

2017 Ders Planı için tıklayınız

2015 Ders Planı ve İçerikleri için tıklayınız

Programın amacı : Sorumluluk duygusu güçlü, soğukkanlı, olay yerini doğru bir şekilde değerlendirebilen, hasta ve diğer sağlık personelleri ile iyi iletişim kurabilen, hızlı ve doğru karar verebilen, dikkatli, sorunu çok kısa bir sürede saptayarak, hastaya gerekli ilk yardımı uygulayabilen, ambulansa yerleştirdikten sonra yolda gerekli acil bakım hizmetini veren, hastanın durumu hakkında form tutan, hastayı sağlık kuruluşuna teslim ederken, oradaki ilgililere hastanın öyküsünü aktarabilen, hastanelerin acil servis bölümünde ilk yardım görevi yapan nitelikli ambulans ve acil bakım teknikeri yetiştirmektir.

İlk ve Acil Yardım Programının eğitim süresi 2 yıldır ve eğitim dili Türkçe’dir. 

Kariyer Olanakları: Devlet hastanelerinin ya da özel hastanelerin acil servislerinde, tıp merkezlerinde, ambulans, hasta nakil araçları ve acil sağlık hizmeti veren her yerde çalışma imkanlarına sahiptirler. Ayrıca sağlık hizmeti veren kamu ve özel kuruluşlarda, üniversitelerde de çalışma alanları mevcuttur.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

 • -Hemşirelik
 • -Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
 • -Acil Yardım ve Afet Yönetimi

2017 Ders Planı için tıklayınız

2015 Ders Planı ve İçerikleri için tıklayınız

Programın Amacı; İşitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilen ve kullanabilen, işitme ve denge testlerini uygulayabilen, alanındaki  gelişmeleri izleyebilen, teknolojik gelişmeleri yetkinlikle uygulama becerisine sahip nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. İşitme cihazları ve koklear implant firmaları ile hastanelerin KBB servislerinin işitme ve denge bozuklukları hastalarının tanısında gerekli olduğu düşünülen, subjektif, objektif işitme ve denge testlerinin uygulanması, işitme cihazı ve koklear implantların çalışma şekilleri ve uyarlanması eğitimin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Ayrıca işitme engelli çocukların eğitimi de odyometrist eğitiminde önem taşımaktadır. Odyometri Programının eğitim süresi 2 yıldır ve eğitim dili Türkçe’dir. 

Kariyer Olanakları: Program mezunları odyoloji uzmanı veya kulak burun boğaz hastalıkları uzmanının gözetim ve denetiminde, resmi veya özel hastanelerin odyoloji kliniklerinde çalışabilirler. Doğum kliniklerinde, yeni doğmuş bebeklere işitme testi uygulayabilir ve okullarda işitme tarama testi yapabilirler. Ayrıca işitme cihazı ve koklear implant distribütör firmalarının ve odyolojik tanı merkezlerinde çalışabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

 • İşitme Engelliler Öğretmenliği
 • Odyoloji
 • Fizik

2017 Ders Planı için tıklayınız

2015 Ders Planı ve İçerikleri için tıklayınız

Programın Amacı : Sağlık kurum ve kuruluşlarında, sekreterya hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen; tıbbi, idari ve istatistikî dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyen ve geliştirebilen; hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan; çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının eğitim süresi 2 yıldır ve eğitim dili Türkçe’dir. 

Kariyer Olanakları: Mezunlarımız; tıp ve sağlık bilimi dokümanlarının ve bulgularının derlenmesi, saklanması ve ilgili birim ve kişilere iletilmesiyle meşgul olurlar ve resmi ve özel hastaneler ile kliniklerde görev alabilirler. Sağlık teknikeri unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz, Özel ve kamu sağlık kuruluşlarının çeşitli birimleriyle,  yataksız tedavi kuruluşları, özel sağlık poliklinikleri, il sağlık müdürlükleri, tıbbi araştırma e- yayın şirketleri, tıbbi malzeme firmaları, dispanserler, görüntüleme merkezleri ve doktor muayenehaneleri de mezunlarımızın istihdam alanları içerisindedir.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

•          -İşletme

•          -Sağlık İdaresi

•          -Sağlık Kurumları İşletmeciliği

•          -Sağlık Kurumları Yöneticiliği

•          -Sağlık Yönetimi

2017 Ders Planı için tıklayınız

2015 Ders Planı ve İçerikleri için tıklayınız

Programın Amacı : Tıbbi görüntüleme teknikeri, sağlık kurum ve kuruluşlarında hekim tarafından X-ışınlarının hastalığın tanısı (teşhis) için yürütülen çalışmalarda, hastaların hekim tarafından belirlenen şekilde filmlerini çeken sağlık teknikeridir.

Tıbbi görüntüleme teknikerleri programını bitiren öğrencilere önlisans diploması ve “Radyoloji Teknikeri’’ unvanı verilir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programının eğitim süresi 2 yıldır ve eğitim dili Türkçe’dir. 

Kariyer Olanakları: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı mezunları devlet, üniversite, özel hastaneleri, özel tıp merkezleri ve özel görüntüleme merkezlerinin Radyoloji (Konvansiyonel Radyoloji, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Anjiyografi, Mamografi, Fluoroskopi), Nükleer Tıp ve Radyoterapi bölümlerinde Radyoloji Tekniker unvanıyla çalışabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

 • Hemşirelik
 • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

2017 Ders Planı için tıklayınız

2015 Ders Planı ve İçerikleri için tıklayınız

Programın Amacı : Tıbbi laboratuvar teknikeri, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak hekimlerin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan sağlık teknikeridir.

Tıbbi laboratuvar teknikeri, test cihazları ve araçlarının kullanım öncesi kontrollerini yapar. Deneyler, analizler ve testlerde kullanılacak olan örneklerin test edilebilmesi için gerekli kimyasal sıvıları, karışımları ve fiziksel şartları hazırlar. Laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar ve bulgularını rapor eder; takip işlemlerini yapar. Laboratuvar araç-gereçlerinin bakımından sorumludur. Programı bitiren öğrencilere önlisans diploması ve “Laboratuvar Teknikeri” ünvanı verilir.  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programının eğitim süresi 2 yıldır ve eğitim dili Türkçe’dir. 

Kariyer Olanakları: Tıbbi laboratuvar  teknikerleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu laboratuvarlarında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında, gıda sanayii işletmeleri ile tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarda, araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

 • -Biyoloji
 • -Hemşirelik
 • -Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

2017 Ders Planı için tıklayınız

2015 Ders Planı ve İçerikleri için tıklayınız

Çözüm Ortaklarımız

          

    

 


logo